Angarnsjöängen - en fågelsjö i kulturlanskap

Angarnssjöängen är en av Stockholmsområdets bästa fågelsjöar med över 261 observerade arter. Drygt 100 arter häckar årligen och under april och maj rastar stora mängder sträckande gäss, vadare och änder. Många rovfåglar cirklar över sjöängen på väg norrut. På hösten återvänder många arter och skådaren får en andra chans till obsar och när vintern kommer lockar fågelmatningarna fram fåglarna i området.

Utsikt från Midsommarberget

Var skådar man bäst?
Midsommarberget ger en bra överblick över sjöängen, åkrarna och skogen i norr och här har du medljus fram till middagstid. På de öppna vattenytorna kan du se simfåglar och i skogen runt berget finns det tättingar. Skesta hage är blandskog och hagmark med många häckande arter. På Byksberget kommer du närmare arter som gömmer sig i vassen och här har du dessutom en bra runtomsikt över skogskanternas cirklande rovfåglar. Runt Klosterbacken i sydväst finns barrskogens fåglar och en fin utsikt längs sjöängen. Hackstakullen är dess motpol i nordost där du har utsikt över utloppets vattenytor. Lundbydiket brukar ge bäst utdelning av arter på åker, våtmark och vatten. En ny damm grävs nu ut för att öka häckningsmöjligheterna.

Djur, landskap och kultur
Älg, vildsvin och varg lämnar sina spår runt sjöängen och rådjuren betar på åkrarna. Även utter och bäver kan ses i sjöängen. Räv och mink är de största predatorerna och påverkar skrattmåsarnas häckning. Den sällsynta svartfläckiga blåvingen trivs bra i Skesta hage. Ett levande landskap med betesdjur och omväxlande jordbruk gör sjöängens omgivningar tilltalande för både vandrare och skådare. Hagmarker hävdas och skogspartier gallras enligt skötselprogram. Kulturen ramar in området med gamla byar, gårdar och en kyrka. Här finns dessutom ännu äldre lämningar så som hällristningar, runstenar och fornborgar.

Steglits

Angarngruppen
Angarngruppen är ursprungligen en aktionsgrupp som bildades för att motarbeta byggandet av en Angarnstad där Angarnssjöängen ligger. Angarnstaden skulle bli ett nytt Vällingby och hit skulle tunnelbanan gå. Utvecklingen blev som bekant en annan och idag bevakar Angarngruppen inte bara fågellivet inom det naturreservat som bildades i början av 1980-talet. Vi ser också till helheten så att sjöängen och omgivande miljö kan bevaras på ett för fauna och flora fördelaktigt sätt. Det sker genom samarbete med länsstyrelsen och Vallentuna kommun. Som förening har vi goda möjligheter att påverka myndigheter när det gäller bland annat skötsel och vård av naturreservatet. Angarngruppen arrangerar årligen ett trettiotal aktiviteter så som guidade turer, månadsrundor vid sjöängen och fågelskådning för alla. 2018 firar gruppen 50 år med ett utökat program under året. Gruppen är en lokalförening under Stockholms ornitologiska förening (StOF). Vi är ungefär 300 medlemmar, de flesta är fågelskådare, men många är dessutom intresserade av djur och natur som helhet. Som medlem i föreningen får du mer kunskap om Angarnssjöängen med omnejd.

Läs mer om Angarngruppen och Angarnssjöängen på www.angarngruppen.se

Text: Björn Nordling Foto Roffe Andersson Angarngruppen

Hitta hit:
Angarnssjöängen ligger 25 km NO om Stockholm. Entréer och parkering vid Örsta, Skesta hage och Olhamra. Bästa resvägen kollektivt varierar beroende på dag och tid. Se sl.se.