Ordlista - begrepp kring kikare

Känner du dig förvirrad av alla begrepp om och kring kikare? Inte så konstigt, det är en del att hålla koll på. Därför har vi här sammanställt en ordlista där vi förklarar de vanligaste begreppen runt kikare. Är det några frågor som ändå förblir obesvarade är du varmt välkommen att kontakta oss!


Beläggning/Coating
Alla linser och prismor i en kikare har någon form av behandling på ytan. Detta för att ljuset ska brytas på rätt sätt för att kikaren ska ge en så bra bild som möjligt. Detta påverkar exempelvis ljustransmission, färgåtergivning och skärpa. Kvalitén på linsbehandlingarna är alltså en stor faktor bakom vilken bildkvalité kikaren ger.


Centrumfokus
Centrumfokus innebär att kikaren har en fokuseringsratt i mitten på kikaren där du ställer in skärpan, eller rättare sagt ställer in vilket avstånd du ska titta på. Kikare med denna typ av fokusering har också en dioptriinställning.


Digiscoping / Phonescoping
Digiscoping betyder fotografering genom tubkikare. Detta kan innebära att du använder en kompakt- eller systemkamera för att fotografera genom din tubkikare. För att kunna göra detta behövs någon form av adapter, vilket finns att köpa till de flesta tubkikare på marknaden. På senare tiden har phonescoping, alltså fotografering med en smartphone genom tubkikare, blivit väldigt populärt. Till det finns det både adaptrar som är anpassade för en viss telefon och tubkikare samt mer universala adaptrar.


Dioptri
På de flesta kikare finns möjligheten att anpassa kikaren efter just dina ögon, eller rättare sagt ditt synfel. Detta gör du oftast vid ena okularet där du vrider på dipoptrijusteringen för att justera ena ögat så att det hamnar på samma synstyrka som det andra. Detta gör du bara en gång förutsatt att du ska använda kikaren själv.


Dubbelbild
Dubbelbild är ett av de vanligaste felen på kikare. Det innebär att kikaren har fått en stöt och något prisma eller någon lins förflyttats ur sin position. Detta gör att det två bilderna inte är helt parallella längre, vilket gör att du ser dubbelt av det du ser i kikaren. I de flesta fall går detta att åtgärda hos en verkstad.


ED/Fluorit/APO/HD
Glas med någon av dessa beteckningar är en typ av glas som minskar uppkomsten av kromatisk aberration.


Fixfokus
En kikare med fixfokus är en kikare som saknar möjligheten att ställa in både avstånds- och dioptriinställning. Med denna typ av kikare har du en fast skärpa från ca 25 meter och uppåt. Nackdelen är att du inte kan justera kikaren för dina ögon om du har ett synfel.


Frontlins
Frontlins är linsen längst fram på kikaren. Det är här ljuset kommer in. Ju större frontlins kikaren har desto bättre ljusstyrka får den. En större frontlins innebär också en större och tyngre kikare.


Förstoring
Med förstoring menas hur många gånger närmare du kommer när du tittar i kikaren. Har du exempelvis en kikare med 10x förstoring och tittar på något 100 meter bort kommer du i kikaren uppleva det som att du står 10 meter (100/10) från det du tittar på.


Individuell fokusering
Individuell fokusering fungerar ungefär som fixfokus, dvs att du har en fast skärpa från ca 25 meter och uppåt. Skillnaden är att du med denna variant har möjlighet att justera kikaren för just dina ögon. På denna typ av kikare finns det dioptrijustering vid både höger och vänster okular.


Kromatisk aberration
Kromatisk aberration är ett färgfel som uppkommer i kikare som innebär att du ser ett lila-/gulaktigt sken där det är stora kontrastskillnader. Detta fenomen syns tydligt i vissa situationer och inte alls i vissa. För att undvika detta bör kikare ha någon form av ED-glas.


Kvävgasfylld/Vattentät
Många kikare idag är helt vattentäta. För att uppnå detta är de helt täta och dessutom fyllda med kvävgas. Kvävgasen gör så att varken vatten eller fukt kan tränga in i kikaren. Kvävgasfyllda kikare är så pass vattentäta att de kan doppas i vattnet.


Ljustransmission
Med ljustransmission menas hur stor del av ljuset som kikaren släpper igenom. Ingen kikare släpper ut allt ljus som kommer in i frontlinsen. Hos de allra bästa kikarna försvinner endast några få procent av ljuset medan hos de enklare försvinner betydligt mer. Tyvärr finns det inget standardiserat sätt att mäta ljustransmission vilket innebär att detta sällan anges med en konkret procentsats.


Närgräns
Närgräns är det avstånds som kikaren kan fokusera på som närmast. Uppåt, alltså på längre avstånd finns aldrig någon gräns. Det innebär att om en kikare har närgräns på 3 meter kan du få skärpa från 3 meter upp till oändligheten.


Okular
Okularet är den delen av kikaren som du har närmast ögat.


Open Bridge
Open Bridge är en modern konstruktion av handhållna kikare. På denna typ av kikare är det två smalare bryggor mellan de två tuberna. Det gör att kikaren får ett tomrum i mitten där du kan ha fingrarna. Denna konstruktion blir därför väldigt bekväm att hålla i, även om du bara har möjlighet att hålla kikaren med en hand.


Pejlkompass
Vissa båtkikare har en inbyggd pejlkompass. I dessa kikare har du en skala i nederkanten av bilden där du kan se vilken riktigt du tittar i.


Porroprisma
Porroprisma är den äldre typen av kikareprisma. Kikare med denna typ av prisma är vinklade på det viset att de är betydligt bredare vid frontlinserna än vad de är vid okularen.


Pupillavstånd
Pupillavstånd är avståndet mellan mittpunkterna på kikarens okular. För att du ska få en bra bild, utan svarta fält, ska kikarens pupillavstånd vara samma som avståndet mellan dina pupiller. En kikares pupillavstånd anges i intervall, från minsta möjliga till största möjliga avstånd (ex. 56–74 mm).


Synfält
Synfältet anger hur bred bild kikaren ger. Synfält anges antingen i grader eller i meter på tusen med. Har en kikare t.ex. 6 graders synfält innebär det att bilden täcker 104 meters bredd om du tittar på 1000 meters håll.


Takkantsprisma
Takkantsprisma är den något modernare varianten av prisma. Med denna typ får du en kikare som är helt rak


Utträdespupill
Utträdespupillen är den öppningen i kikaren som ljuset kommer igenom. Kan liknas vid ett objektivs bländare eller ögats pupill. Storleken på en kikares utträdespupill räknar du ut genom att dela frontlinsen med förstoringen. En 8x42-kikare får därför en utträdespupill på 5,25 mm. Pupillen i ett mänskligt öga kan som mest öppna sig 7 mm, något som bli sämre från ca 30 års ålder. Är du ute i dagsljus är din pupill ca 2-2,5 mm stor. Därför beror det mycket på under vilka ljusförhållanden du ska använda kikaren vilken utträdespupill som är lämpligt. Ju mörkare förhållanden den ska användas under desto större bör den vara.


Ögonavstånd/Eye relief
Ögonavståndet (eye relief) är det avståndet, mätt från okularets yttre lins, där ditt öga bör vara för att du ska få en bra bild utan några svarta fält. Generellt kan man säga att kikare med längre ögonavstånd är de som fungerar bäst om du ska ha glasögon på dig när du tittar i kikaren.


Ögonmusslor
Ögonmusslorna är de du har mot ögonen när du tittar i kikaren. Det vanligaste idag är att kikarna har s.k. vridbara ögonmusslor. Det innebär att du kan vrida ut eller in ögonmusslorna för att ditt öga ska hamna lika långt från okularet som ögonavståndet är på kikaren. Oftast fungerar det bäst att ha ögonmusslan nedvriden om du har glasögon på dig och uppvriden om du inte har glasögon.