Kikare

Att välja kikare
Hur du ska använda din kikare avgör vilken typ som passar dig bäst. Förstoringsgrad, ljusstyrka, storlek och vikt är saker som du bör tänka på när du väljer kikare. Kikaren får inte vara för stor eller tung, så att den riskerar att bli lämnad hemma. Den bör å andra sidan ha en bra ljusstyrka om du kommer använda den under sämre ljusförhållanden. Kommer du använda kikaren där det rör sig, på till exempel en båt, bör den inte ha för hög förstoring för att du ska kunna få en stabil bild, max 7 gångers förstoring. Ska du däremot skåda fåglar behövs ofta en något kraftigare förstoring, 8-10 gånger. Kommer du använda kikaren i miljöer där det finns risk att den utsätts för fukt eller vatten bör du ha en gasfylld och vattentät kikare. Det är alltså många faktorer att tänka på när du köper din nya kikare. Vårt mål är att vi ska lyckas guida dig fram till rätt val. Ett besök i butiken där du kan testa och jämföra olika modeller är därför att rekommendera.

Förstoring
På varje kikare finns en sifferkombination, till exempel 8x42. Den första siffran talar om vilken förstoring kikaren har, en 8x42-kikare har alltså åtta gångers förstoring. I praktiken innebär det att något som är 80 meter bort upplevs i kikaren som att det vore 10 meter bort.

Frontlinsdiameter
Den andra siffran på kikaren anger frontlinsens diameter i millimeter. I vårt exempel med en 8x42-kikare har den alltså 42 millimeters frontlinsdiameter. Ju större diameter desto ljusstarkare bild ger kikaren. Använder du alltid kikaren i fullt dagsljus räcker ofta 20-25 millimeter, men ska den användas i gryning och skymning bör den vara större, för att släppa in mer ljus.

Utträdespupillen
Det är förhållandet mellan förstoringen och frontlinsdiametern som avgör utträdespupillen, det vill säga vilken ljusstyrka din kikare har. Utträdespupillen räknar man ut genom att dela frontlinsens diameter med förstoringen på kikaren. En 7x50-kikare får då en utträdespupill på 7,14 millimeter. Detta motsvarar den maximala pupillöppningen hos det mänskliga ögat.

Synfält
Synfältet anges i grader(°) eller i meters synfält på 1000 meter. Ett synfält på 7° motsvarar en bredd på cirka 124 meter på 1000 meters håll. Generellt sett ger en ökad förstoring ett mindre synfält. Vissa kikaremodeller har ett extra brett synfält, något som är en fördel när du letar efter små objekt på stora avstånd, exempelvis en fågel.

Optisk kvalité
Det som avgör hur pass bra bild en kikare ger är till stor del den optiska kvalitén. Ju högre kvalité det är på optiken, behandlingarna och slipningarna av linser och prismor desto bättre bild kommer du få när det gäller skärpa, briljans, ljusgenomsläpp och färgåtergivning. Skillnader i optisk kvalité är något som du märker extra mycket när du använder kikaren under sämre ljusförhållanden, till exempel i gryning, skymning eller dåligt väder. Det är den optiska kvalitén som generellt sett motiverar prisskillnaden mellan olika modeller.

Vattentäta kikare
Använder du din kikare i en fuktig miljö bör du ha en modell som är vattentät. En vattentät kikare är fylld med kvävgas, vilket gör att den klarar ett snabbt dopp, utan att ta in fukt.

Kikare för glasögonbärare
De flesta kikarna idag är anpassade för användning med glasögon. En glasögonanpassad kikare har ögonmusslor som du enkelt och snabbt kan vrida ner för att komma närmare okularet och på så sätt få ett fullt synfält, även om du har glasögon på dig.

Livslängd
En kikare av högre byggkvalité har oftast en längre livstid. Vi har många kunder som kommer in med kikare som är upp mot 30-40 år, som fortfarande fungerar utmärkt just på grund av en god kvalité. Så en kikare av god kvalité är en investering som du kan ha glädje av i många år.